Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên Huế kiết giới an cư PL.2559

24 Tháng Bảy 201501:35(Xem: 3350)
Sáng ngày 14 tháng 4 năm Ất Mùi, tại Giới Trường Linh Quang (Giới Trường Bố Tát truyền thống của Tăng Già), Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên Huế tổ chức họp tăng, kiết giới an cư PL 2559.

Quang lâm Chứng minh tham dự có Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh – Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN, kiêm Trưởng Ban Điều Hành Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Diệu Tánh – Thành Viên Hội Đồng Chứng Minh, cùng chư tôn đức Ban Điều Hành Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế.

Tại buổi họp, chư tăng cung thỉnh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh làm Luật Sư Y Chỉ của chư tăng trong ba tháng an cư PL 2559, Trưởng lão Hòa thượng Thích Diệu Tánh làm vị Bỉnh Pháp của buổi lễ Kiết Giới An Cư.

Năm nay, số lượng chư tăng ghi danh thọ an cư cùng với Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên Huế có 88 hành giả Tỳ kheo, 20 hành giả Sa Di của 18 chùa trực thuộc Tăng Đoàn.

Sau buổi họp là lễ thọ an cự tại Chánh điện Chùa Linh Quang, Huế.

Ban Thư Ký

Dưới đây là một số hình ảnh đính kèm:

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn