Tăng Đoàn GHPGVNTN phúng viếng Tang Lễ Cố HT. Thích Tánh Nhơn

24 Tháng Bảy 201500:58(Xem: 3116)
Sáng ngày 31 tháng 5 năm 2015 (14/4/Ất Mùi), Phái đoàn HĐCM – HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN gồm có Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh-Thượng Thủ TĐGHPGVNTN, Hòa Thượng Thích Không Thánh- Phó Viện Trưởng HĐĐH, Hòa Thượng Thích Chí Thắng- Phó Viện Trưởng HĐĐH, Hòa Thượng Thích Chơn Niệm, Hòa Thượng Thích Thiện Tánh, Hòa Thượng Thích Chơn Phương, cùng với Ban Điều Hành Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam Đà Nẵng, chư Tăng các chùa trực thuộc Tăng Đoàn, Học tăng các khóa IV, V, VI, hai chúng Phật tử Thập Thiện và Bồ Tát tại gia, đã làm lễ phúng viếng tại linh đài cố Hòa Thượng Thích Tánh Nhơn, Chùa Từ Hàng.

Phái đoàn đã dâng lời Tưởng Niệm, để tưởng nhớ đến công hạnh hành hoá của Cố Hòa Thượng:

Lời Tưởng Niệm

Cố Hòa Thượng Tân Viên Tịch

Thượng Nguyên Hạ Thành hiệu Tánh Nhơn

- Thành Viên Hội Đồng Chứng Minh TĐGHPGVNTN

- Tổng Ủy Viên Tăng Sự Hội Đồng Điều Hành

- Ủy Viên Tăng Sự BĐHTĐ Thừa Thiên Huế

- Trú trì Chùa Từ Hàng – Thừa Thiên Huế

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Ngưỡng bạch giác linh Hòa Thượng,

Trong giờ phút thiên thu vĩnh biệt này, chúng tôi xin có đôi lời tưởng niệm.

Chúng tôi vẫn biết rằng:

Nước giữa dòng có khi trong khi đục,

Mây trên trời có khi trắng khi đen.

Cây cao kia cũng có kia gãy nhánh lìa cành,

Cuộc đời là sắc không chuyển hóa, nhân mạng vẫn vô thường, trần gian là huyễn mộng, thuận lý lẽ vô thường đó, Hòa Thượng đã từ giã cõi đời ô trược, đi về cõi chân như tịch tịnh, giữa lúc “Tăng tín đồ đang đau khổ, nhân loại còn nhiễu nhương, lá vàng rơi xơ xác cội Bồ Đề, mà Hòa Thượng đã vội vã ra về!”

Ôi! Từ đây âm dương đôi ngã! Hòa Thượng ra đi không hẹn ngày trở lại.

Trước cảnh biệt ly này, Tăng Đoàn Giáo Hội xin trải hết tấm lòng bi ai không tận, để khắc cốt ghi tâm phần nào hạnh nguyện tu trì và hóa đạo lớn lao của Hòa Thượng.

Thác sinh trong một gia đình thuộc hàng trung kiên với Phật giáo, Hòa Thượng sớm thấy rõ sự biến thiên và vô định của cuộc đời, nên đã dõng mãnh phát tâm xuất gia, mong cầu tiến xa trên con đường giác ngộ và giải thoát.

Bước đầu, Hòa Thượng đến chùa Linh Quang, xin đầu sư với cố Hòa Thượng Thích Mật Nguyện, bẩm tính vốn thông minh, siêng năng, cần mẫn, lại được sự giáo dưỡng tận tình của vị Bổn sư khả kính, nên Hòa Thượng nhanh chóng trở thành một vị Tỳ Kheo tài năng lỗi lạc, đã đóng góp nhiều công sức cho dân tộc và đạo pháp trong thời kỳ hậu chấn hưng Phật giáo.

Từ khi GHPGVNTN lâm vào tình trạng gian nan thách thức, Hòa Thượng cũng không quản ngại hiểm nguy, sẵn sàng dấn thân trong tất cả mọi Phật sự.

Với tấm lòng trung kiên, với trí tuệ và ý chí dõng mãnh của một vị tăng già chân chính, Hòa Thượng đã không chùn bước trước mọi gian khó để đạt thành tâm nguyện hoằng pháp lợi sanh, bảo tồn sinh mạng Giáo Hội.

Trong suốt 15 năm, chư tôn đức Tăng Đoàn GHPG Thừa Thiên Huế, đến Ban Đại Diện GHPGVNTN Thừa Thiên Huế, đến Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên Huế đã cung thỉnh Hòa Thượng làm tôn chứng và giáo thọ các giới đàn:

- Đệ tam tôn chứng giới đàn Lương Duyên năm 2000.

- Đệ tam tôn chứng giới đàn Cương Kỷ năm 2002.

- Đệ nhị tôn chứng giới đàn Nguyên Thiều năm 2005.

- Đệ nhất tôn chứng giới đàn Phước Huệ năm 2008.

- Giáo thọ A Xà Lê giới đàn Huyền Quang năm 2011.

- Giáo thọ A Xà Lê giới đàn Quốc Ân năm 2014.

Sự ra đi của Hòa Thượng là một mất mát, trống vắng vô cùng to lớn cho Giáo Hội. Để lại vô vàn tiếc thương trong lòng hàng triệu người Phật tử Việt Nam, bơ vơ giữa thế cuộc thăng trầm, dẫy đầy yêu ma ác quỷ! Chúng tôi ở lại, khác nào đàn con mất mẹ, lạc lõng giữa bầu trời nhiều phong ba bão tố.

Dù vậy, chư Tông giáo phẩm và Tăng ni Phật tử, Tăng Đoàn GHPGVNTN nguyện noi theo đức tánh hiền hòa, bao dung nhưng quả quyết của Hòa Thượng, cùng nhau tương kính tương thuận trong tình tự Linh sơn cốt nhục, đoàn kết một lòng, nối tiếp sự nghiệp hoằng dương chánh pháp lợi lạc quần sanh.

Nguyện cầu giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc, viên thành chánh giác, mật thùy chứng giám.

Nam mô Tân viên tịch, húy thượng Nguyên hạ Thành hiệu Tánh Nhơn Hòa Thượng giác linh.

Dưới đây là hình ảnh đính kèm:

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn